Chế độ Tập luyện

Thông tin về các bài tập luyện cho người bệnh tiểu đường.Người bệnh Tiểu đường tập Yoga sẽ rất tốt. Đi bộ tốt cho người bệnh Tiểu đường